1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฏร์ธานี ตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล พัทลุง)

ผู้ประสานงานโครงการ
ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์     เบอร์ติดต่อ 095-515-3716
คุณดรุณวรรณ อรัญดร    เบอร์ติดต่อ 074-287959
ผศ. เสาวนีย์ จุลิรัชนีกร    เบอร์ติดต่อ 074-287966
คุณสุทธิพันธ์ กัณวเศรษฐม

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
Email : startup.psu2017@gmail.com
   

  2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสริญญา สงวนวงศ์     เบอร์ติดต่อ 092-987-0735
คุณจันทิรา ปันชัย    เบอร์ติดต่อ 097-987-2393

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ : 058-875-643
โทรสาร : 053-875-641
Email : mju.startup2560@gmail.com
Facebook :IQSMaejo
   

  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 14 จังหวัด คือ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ ยโสธร

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสิริกร ตุลยะสุข     เบอร์ติดต่อ 086-459-9280
คุณอภิชาติ อาจนาเสียว    เบอร์ติดต่อ 081-266-7120

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ /โทรสาร 043-204-360
Email : bizenkku@gmail.com
   

  4. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ และชัยภูมิ)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณวิศิษฐ์ จันร์ชื่น     เบอร์ติดต่อ 086-252-5485     Email: unicorn_ton@hotmail.com
คุณศักดิ์ดา อุระ     เบอร์ติดต่อ 091-018-0686     Email: sakda.u@ubu.ac.th
คุณขนิษฐา จันทะพันธ์     เบอร์ติดต่อ 091-018-0686     Email: jkanitthalee@gmail.com
คุณชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์     เบอร์ติดต่อ 081-593-5002     Email: chawalit@rocketmail.com

   

  5. มหาวิทยาลัยมหิดล

พื้นที่ดำเนินการ
ภาคเหนือตอนล่าง (ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก พิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเพชรบูรณ์)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณณพล อนุตตรังกูร    

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ :081-962-4684
Email : startupmahidol@hotmail.com
   

  6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

พื้นที่ดำเนินการ
1. กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม)
3. ภาคตะวันออก (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณอิทธิพล เนคมานุรักษ์     089-301-1415
คุณสุกัญญา เชิดชูงาม     085-505-7465

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ :02-913-2500 ต่อ 1593
โทรสาร : 02-903-0080 ต่อ 7465
Email : startup.kmutnb@gmail.com
website : http://www.startup-kmutnb.com
   

  7. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พื้นที่ดำเนินการ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณสุพรรณี วงค์ปัญญาดี    

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ :084-613-0341, 053-920299 ต่อ 402
Email: supannee@kic.camt.info
   

  8. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พื้นที่ดำเนินการ
1. กรุงเทพมหานคร
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลาง (นครนายก สมุทรปราการ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม)
3. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว)
4. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา สตูล)
5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร)

ผู้ประสานงานโครงการ
คุณณัฐธยาน์ สินแสงวัฒน์    

ข้อมูลติดต่ออื่นๆ
โทรศัพท์ : 02-345-1121
โทรสาร : 02-354-1108
Email: nattayas@off.fti.or.th
website : www.smi.or.th
   

  9. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

   

  10. กรมส่งเสริมการเกษตร